Istraživanje i razvoj

Poslovnom politikom ZADA Pharmaceuticals je definirano da će kompanija proizvoditi lijekove koje su rezultat vlastitog istraživanja i razvoja i da će se proizvodni portfolio kontinuirano nadograđivati sa novim molekulama čija primjena u terapiji je potkrijepljena dokazima.

Osnovni cilj istraživačke i razvojne politike ZADA Pharmaceuticals je razvoj vlastitih formulacija i tehnoloških pristupa za proizvodnju generičkih lijekova sa dodanim vrijednostima.

Sa jednakom ozbiljnošću se pristupa razvoju formulacija dodataka prehrani koji su ujedinjeni pod brendom MAXIMA.

Dodanu vrijednost našim proizvodima daju inovativne tehnologije koje se primjenjuju, najnovije sirovine koje se ugrađuju u formulacije, iskustvo eksperata i entuzijazam mladih kadrova angažovanih u razvoju i proizvodnji.

Razvoj proizvoda podrazumijeva i kontinuirano praćenje i implementiranje regulatornih zahtjeva u cilju registracije i puštanja kvalitetnih, bezbijednih i efikasnih lijekova u promet.