Osnovni podaci

Ime kompanije: ZADA Pharmaceuticals d.o.o.


Skraćeno ime: ZADA


Sjedište: Bistarac Donji bb, 75 300 Lukavac, Bosna i Hercegovina


Godina osnivanja: 2007


Direktor: Edin Čokić


Osnivač: Davud Zahirović


Strateške odrednice: Praćenje najnovijih trendova u tehnologiji i farmakologiji; osvajanje inostranih tržišta, partnerski odnos sa dobavljačima, bliskost sa kupcima, operativna efikasnost i fleksibilnost


Proizvodnja: Proizvodnja lijekova usklađena sa EU GMP zahtjevima


Farmaceutski oblici: Čvrsti oralni oblici – granule,kapsule i tablete


Pogoni: Ukupno 8000 m2, 800 m2 čisti prostori klasa ISO8


Certifikati: GMP certifikat, Certifikat ISO 9001, HALAL certifikat


Broj i struktura zaposlenih:100 zaposlenika, 36% sa visokom stručnom spremom, prosječna dob 35 godina


Korporativna filozofija: Kvalitet je naš cilj, na svim poljima i u svim segmentima poslovanja


Inozemna prisutnost: Hrvatska, Makedonija, Kosovo


Prisutnost zahvaljujući ugovornoj proizvodnji: Azerbejdžan, Malezija