Proizvodnja

Imperativ investicije ZADA Pharmaceuticals je bio i kontinuirano je, objezbijediti optimalne uslove za proizvodnju na najsavremenijoj opremi i primjenu najnovijih tehnoloških procesa kao bitne karike za dobijanje efikasnog i kvalitetnog proizvoda.

Proizvodnja se provodi  u najsavremenije opremljenom pogonu u skladu sa zahtjevima definiranim u Evropskim GMP smjernicama.proi


Tehnologija

Proizvodni pogoni su dizajnirani i opremljeni za proizvodnju čvrstih farmaceutskih oblika:

  • Granula;
  • Tableta (konvencionalnih i sa modificiranim oslobađanjem);
  • Filmom obloženih tableta;
  • Kapsula

U procesu proizvodnje primjenjuju se tri  glavna tehnološka pristupa, koji omogućavaju procesiranje velikog broja aktivnih supstanci:

  • Kontinuirana vlažna granulacija, CONSIGMA koncept-najsavremenije tehnološko rješenje;
  • Suha granulacija, kompaktiranje;
  • Direktna kompresija

Svi procesi se odvijaju na visokosofisticiranoj automatiziranoj opremi od renomiranih proizvođača farmaceutske opreme.


HVAC

Zahtjevana klasa čistoće prostora (klasa ISO 8, klasa D 100.000) obezbjeđuje se visokosofisticiranim HVAC sistemom.

Kontrola uvjeta u proizvodnji i upravljanje HVAC sistemom vrši se preko centralnog računarskog sistema (BMS) što omogućava očitavanje svih relevantnih prostornih i procesnih parametara.


Prečišćena voda

Prečišćena voda se proizvodi u dva koraka: u sistemu reverzne osmoze i elektrodejonizacije.

Distribucija prečišćene vode vrši se preko distribucijske petlje do svih korisnička mjesta.


Pakovanje lijekova

Pakovanje lijekova se odvija u uslovima kako je definirano smjernicama Dobre Proizvođačke Prakse, na automatiziranim mašinama na kojima se lijekovi pakuju u kontaktnu ambalažu. Instalirana oprema omogućava da se lijekovi pakuju u pakovanja od različitih materijala, u skladu sa najnovijim svjetskim saznanjima.

Prilikom pakovanja u sekundarnu kartonsku ambalažu vrši se automatska identifikacija printane ambalaže.


Instalirani kapaciteti

Proizvodni kapaciteti na godišnjem nivou su:

Tablete: 3.000.000.000
Kapsule:     300.000.000