VIII simpozij magistara farmacije Federacije BiH – Neum

U organizaciji Komore magistara farmacije FBiH održan je VIII Simpozij magistara farmacije u Neumu, Hotel Grand u periodu od 19. do 21. maja 2017. godine (petak - nedjelja). Tema Simpozija bila je „Ekonomska pozicija magistra farmacije u FBiH/kako dalje?!“. Tema ovogodišnjeg proljetnog simpozija obrađena je sa aspekta ekonomije, prava te naše profesije kako bi se što uspješnije došlo do relevantnih pokazatelja za buduće naknade kojima se određuje ekonomska pozicija magistra farmacije.

Kompanija ZADA Pharmaceuticals je i ove godine podržala ovaj stručni skup i predstavila paletu svojih proizvoda zainteresovanim posjetiocima.

Više fotografija: Foto galerija

14956332585369