Kontakt

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.

Donji Bistarac bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 35 551 140
Fax: +387 35 551 150

E-mail: zada@zada.ba
Web: www.zada.ba


Kontakt za slučaj prijave neželjene reakcije ili neispravnosti u kvalitetu lijeka:

Osoba odgovorna za farmakovigilancu

Amela Hrnjić, dr.med.

Mob: +387 62 333 188 (0-24h)

e-mail: amela.hrnjic@zada.ba

Odgovorna osoba za puštanje lijeka u promet

Mr.sci. Alma Salkić, mr.ph.spec.

Mob: +387 61 195 210 (0-24h)

e-mail: alma.salkic@zada.ba


PITAJTE NAS

MI MISLIMO NA VAS

Ime
Prezime
Email
Telefon
Naslov
Vaša poruka