ZADA menadžment

Osnivač

Davud Zahirović

03.03.1959. – 15.11.2021.

Titula: Doktor stomatologije

In memoriam

Član uprave

Emina Zahirović

Datum rođenja: 02.10.1989.

Titula: Inženjer bioloških nauka i bioinženjeringa

E-mail adresa: emina.zahirovic@zada.ba

Član uprave

Esad Zahirović

Datum rođenja: 09.11.1991.

Titula: Diplomirani ekonomista

E-mail adresa: esad.zahirovic@zada.ba

Direktor

Edin Čokić

Datum rođenja: 16.01.1971.

Titula: Diplomirani ekonomista

E-mail adresa: edin.cokic@zada.ba

Izvršni direktor za proizvodnju i razvoj

Samra Suljić

Datum rođenja: 24.05.1984.

Titula: Magistar farmacije

Specijalista farmaceutske tehnologije

E-mail adresa: samra.suljic@zada.ba

Izvršni direktor za kvalitet i regulativu, QP

Alma Salkić

Datum rođenja: 02.07.1982.

Titula: Magistar farmacije, Magistar farmaceutskih nauka, Specijalista ispitivanja i kontrole lijekova

E-mail adresa: alma.salkic@zada.ba

Pravna služba i ljudski resursi

Sulejman Banjić

Datum rođenja: 15.09.1986.

Titula: Diplomirani pravnik

E-mail adresa: sulejman.banjic@zada.ba

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.