INN: Ramipril

Farmaceutski oblik: Tableta

Jačina lijeka: 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg i 10 mg

Farmakoterapijska grupa:
Kardiovaskularni sistem, lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzin sistem, ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima)

Pakovanje:
30 (3×10) tableta od 1,25 mg ramiprila u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji
30 (3×10) tableta od 2,5 mg ramiprila u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji
30 (3×10) tableta od 5 mg ramiprila u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji
30 (3×10) tableta od 10 mg ramiprila u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.