INN: Tamsulozin

Farmaceutski oblik: Kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Jačina lijeka: 0,4 mg

Farmakoterapijska grupa:
Antagonist alfa1-adrenergičkih receptora

Pakovanje:
Kartonske kutija lijeka sa 30 (3×10) kapsula s produženim oslobađanjem, tvrdih u blisteru. (PVC/PVDC/Al).

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.