TOPIRIN

Naziv lijeka: beta-g.jpg

TOPIRIN

Sastav:

Acetilsalicilna kiselina + Paracetamol + Kofein

Farmakoterapijska grupa:

Nervni sistem, analgetici i antipiretici

Farmaceutski oblik:

Tablete

Jačina lijeka:

(250 + 250 + 50) mg

Indikacije:

TOPIRIN tablete su kombinacija analgetika, antipiretika i protu-upalnog lijeka. Koristi za akutno liječenje blage do umjerene glavobolje, tokom napada migrene sa ili bez aure i za liječenje glavobolje uslijed napetosti. Zahvaljujući svojoj kombinaciji TOPIRIN tablete su pravi izbor za tretman blagih do umjerenih bolova različitih uzroka (bolovi u mišićima i zglobovima, zubobolja, menstrualna bol i bol uslijed povreda).

Pakovanje:

10 (1x10) tableta od 250 mg acetilsalicilne kiseline + 250 mg paracetamola +50 mg kofeina u blister pakovanju, u kutiji

20 (2x10) tableta od 250 mg acetilsalicilne kiseline + 250 mg paracetamola +50 mg kofeina u blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja:

BRp - lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Uputstvo za pacijenta: UPUTSTVO