Zada Pharmaceuticals lijekovi za hipertenziju s valsartanom se ne nalaze na listi spornih lijekova

5 Decembra, 2019

Lijek sa aktivnom supstancom valsartan, za povišeni pritisak, domaćeg proizvođača lijekova Zada Pharmaceuticals, ne nalazi se na listi Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBiH), čije je povlačenje naloženo od Agencije.

Agencija je na osnovu odluke Evropske agencije za lijekove (EMA) i nacionalnih nadležnih tijela zemalja EU zaduženih za lijekove donijela odluku i naložila svim nosiocima dozvola, koji na tržištu BiH imaju odobrenje za stavljanje u promet lijekova, koji sadrže aktivnu supstancu „valsartan“ proizvođača “Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.”, da obustave daljnju isporuku lijeka na tržište Bosne i Hercegovine, te da povuku sve serije lijekove koji su već puštene na tržište.
U Zada Pharmaceuticals s ponosom naglašavaju da su u potpunosti usmjereni prema bosanskohercegovačkim građanima, te da je u skladu s tim definirana i poslovna filozofija koja se temelji na kvalitetu i sigurnosti korisnika proizvoda. O kvalitativnim učincima proizvoda svjedoče i brojni korisnici proizvoda. 

Odgovornosti u pristupu proizvodnji lijekova, kao i dokumentirana sljedivost kvalitete supstanci za lijekove, kao i svih faza u proizvodnji osiguravaju maksimalnu sigurnost i kvalitetu.

”Sve supstance koje se nabavljaju, kao i svi naši proizvodi imaju sva deklarirana ljekovita svojstva zadata po strogim propisima EU” – izjavila je mr.ph.spec. Alma Salkić, Izvršni direktor za kvalitet i regulativu, QP, i naglasila da Zada Pharmaceuticals u svojim laboratorijima kontrolira svako pakovanje sirovine koju uveze i provodi punu kontrolu kvaliteta.

Svjesni odgovornosti i obaveza da na tržište plasiraju samo kvalitetne lijekove, u svim fazama proizvodnje primjenjuju se stroga pravila kontrole kvaliteta. Sve procesi se dokumentiraju, a auditi i atesti su transparentni i dostupni kontroli.

”Najveći izazov i najveća odgovornost je očuvati ljudsko zdravlje i liječiti čovjeka. Farmaceutska industrija se suočava s velikim stepenom rizika svakodnevno i farmaceutski proizvođači obavljaju izuzetno kompleksna istraživanja, sofisticirana testiranja i rad u skladu sa strogim zahtjevima dobre proizvođačke prakse” – naglasila je mr.ph.spec. Salkić i poručila u ime zaposlenih u Zada Pharmaceuticals:

“Mi smo bosanskohercegovačka kompanija, naši zaposleni, njihove porodice, naši prijatelji, poznanici i sugrađani koriste naše proizvode i mi smo svjesni potrebe za kontinuiranom kontrolom kvaliteta i ispravnosti i svjesni smo odgovornosti koju imamo.“

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.