ZADA Pharmaceuticals: Naši lijekovi na bazi ranitidina su sigurni i ne povlačimo ih sa tržišta

5 Decembra, 2019

Prošle godine početkom jula mjeseca bili smo svjedoci povlačenja sa tržišta lijekova sa aktivnom supstancom valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd.

Jedina farmaceutska kuća u BiH, koja nije imala spornu aktivnu supstancu, bila je ZADA Pharmaceuticals, što je potvrdilo naš kvalitet i ispravnost preparata ATENZIO (valsartan) i ATENZIO PLUS (valsartan + hidrohlorotiazid), te njihovu sigurnu upotrebu.

U ovim trenucima ponovo imamo priliku potvrditi ZADA kvalitet i sigurnost jer je naš preparat RANID(ranitidin), pored ostalih koji imaju detektovano onečišćenje pod nazivom N-nitrozodimetilamin (NDMA), koje se klasifikuje kao vjerovatni humani kancerogen, to jest supstanca koja bi mogla uzrokovati rak, SIGURAN za upotrebu tj. bez navedenog spornog onečišćenja.

Ovu informaciju nam je dokumentovano potvrdio proizvođač aktivne supstance ranitidin koji je odobren od strane Evropske Agencije za lijekove (EMA) i Evropskog direktorata za kvalitet lijiekova (EDQM). Proizvođač posjeduje CEP.

Navedeni proizvođač aktivne supstance od kojeg nabavljamo ranitidin nam garantuje ispravnost i bezbjednost ranitidina na osnovu analize rizika i testiranja u certificiranim/ovlaštenim laboratorijama za analitiku spornih onečišćenja, koji je potvrdio da je proces proizvodnje aktivne supstance ranitidin takav da ne postoji moguénost prisustva i nastajanja spornih NDMA i NDEA onečišćenja.

Oba ova dešavanja samo su dodatna potvrda da ZADA Pharmaceuticals ima izuzetno kvalitetne lijekove na tržištu BiH, koji su bez dvojbe sigurni i učinkoviti za pacijente.

Naš kvalitet potvrdile su i potvrđuju Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBiH) i Europska agencija za lijekove (EMA) kao vrhovna tijela u BiH i Europi za kontrolu i nadzor nad lijekovima.

ZADA Pharmaceuticals proizvodi sve lijekove i dodatke prehrani ISKLJUČIVO od aktivnih supstanci certificiranih i provjerenih dobavljača.

Sa iznimnim ponosom ističemo naš kvalitet te i u budućnosti osiguravamo samo provjerene i sigurne lijekove za naše potrošače – to je imperativ našeg poslovanja !

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.