INN: Valsartan

Farmaceutski oblik: Film tableta

Jačina lijeka: 80 mg i 160 mg

Farmakoterapijska grupa:
Kardiovaskularni sistem, lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzin sistem, antagonisti angiotenzin II receptora

Pakovanje:
30 (3×10) film tableta od 80 mg valsartana u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji
30 (3×10) film tableta od 160 mg valsartana u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.