INN: Cetrizin

Farmaceutski oblik: Film tableta

Jačina lijeka: 10 mg

Farmakoterapijska grupa:
Respiratorni sistem, lijekovi za liječenje alergija, antihistaminik za sistemsko liječenje

Pakovanje:
10 (1×10) film tableta od 10 mg cetirizina u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.