INN: Trandolapril

Farmaceutski oblik: Kapsula, tvrda

Jačina lijeka: 0,5 mg i 2 mg

Farmakoterapijska grupa:
Kardiovaskularni sistem, lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzin sistem, ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima)

Pakovanje:
30 (3×10) kapsula od 0,5 mg trandolaprila u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji
60 (6×10) kapsula od 0,5 mg trandolaprila u Al/PVC/PVDC  blister pakovanju, u kutiji
30 (3×10) kapsula od 2 mg trandolaprila u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.