INN: Dekstriferon (željezo III hidroksid polimaltoza)

Farmaceutski oblik: Tableta za žvakanje

Jačina lijeka: 100 mg

Farmakoterapijska grupa: 
Krv i krvotvorni organi, lijekovi za nadoknadu manjka željeza u organizmu, oralni preparati trovalentnog željeza

Pakovanje:
30 (3×10) tableta za žvakanje od 100 mg dekstriferona (željezo III hidroksid polimaltoza) u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.