INN: Ranitidin

Farmaceutski oblik: Film tableta

Jačina lijeka: 150 mg

Farmakoterapijska grupa:
Alimentarni trakt i metabolizam, lijekovi za liječenje ulcera i gastroezofagealnog refluksa (GERB), antagonist histaminskih H2 receptora

Pakovanje:
30 film tableta od 150 mg ranitidina u HDPE bočici, u kutiji
60 film tableta od 150 mg ranitidina u HDPE bočici, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.