INN: Olanzapin

Farmaceutski oblik: Film tableta

Jačina lijeka: 5 mg i 10 mg

Farmakoterapijska grupa:
Nervni sistem, psiholeptici, antipsihotici

Pakovanje:
30 (3×10) film tableta od 5 mg olanzapina u Alu/Alu blister pakovanju, u kutiji
30 (3×10) film tableta od 10 mg olanzapina u Alu/Alu blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.