INN: Pantoprazol

Farmaceutski oblik: Gastrorezistentna tableta

Jačina lijeka: 20 mg i 40 mg

Farmakoterapijska grupa:
Alimentarni trakt i metabolizam, lijekovi za liječenje ulcera i gastroezofagealnog refluksa (GERB), selektivni inhibitori protonske pumpe

Pakovanje:
14 gastrorezistentnih tableta od 20 mg pantoprazola u HDPE bočici, u kutiji
28 gastrorezistentnih tableta od 20 mg pantoprazola u HDPE bočici, u kutiji
14 gastrorezistentnih tableta od 40 mg pantoprazola u HDPE bočici, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.