Drugi kongres endokrinologa i dijabetologa u BiH sa međunarodnim učešćem

10 Oktobra, 2019

Drugi kongres endokrinologa i dijabetologa u BiH sa međunarodnim učešćem održan je u Sarajevu od 19. do 22. aprila. Kongres je organizovalo Udruženja endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini.

Naučni program kongresa je pokrivao osam fokusnih područja: bolesti hipofize,  bolesti štitne i paratiroidne žlijezde, metaboličke bolesti kostiju, bolesti nadbubrega, reproduktivna endokrinologija,šećerna bolest, gojaznost, te druge rijetke bolesti u endokrinologiji.

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.