INN: Omeprazol

Farmaceutski oblik: Kapsula, tvrda

Jačina lijeka: 20 mg

Farmakoterapijska grupa: 
Alimentarni trakt i metabolizam, lijekovi za liječenje ulcera i gastroezofagealnog refluksa (GERB), inhibitori protonske pumpe

Pakovanje:
14 kapsula od 20 mg omeprazola u HDPE bočici, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.