INN: Sertralin

Farmaceutski oblik: Film tableta

Jačina lijeka: 50 mg i 100 mg

Farmakoterapijska grupa:
Nervni sistem, psihoanaleptici, antidepresivi, selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI)

Pakovanje:
30 (3×10) film tableta od 50 mg sertralina u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji
30 (3×10) film tableta od 100 mg sertralina u Al/PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.