INN: Etodolak

Farmaceutski oblik: Film tableta

Jačina lijeka: 200 mg i 400 mg

Farmakoterapijska grupa:
Mišićno-koštani sistem, antireumatici, nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL)

Pakovanje:
20 (2×10) film tableta od 200 mg etodolaka u PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji
20 (2×10) film tableta od 400 mg etodolaka u PVC/PVDC blister pakovanju, u kutiji

Režim izdavanja:
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Informacije o lijeku za zdravstvene radnike (Rezime karakteristika lijeka).

SmPC

Potvrdite da ste zdravstveni radnik kako biste nastavili dalje.

Preporučujemo

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.