Prevencija masovnih hroničnih nezaraznih bolesti (Non-communicable diseases, NCD)

5 Juna, 2020

Masovne, hronične nezarazne bolesti danas su najčešći uzrok morbiditeta i mortaliteta u svijetu. Više od 36 miliona ljudi umire godišnje od nezaraznih hroničnih bolesti (63% smrtnih slučajeva na globalnom niivou), uključujući 14 miliona ljudi koji umiru premladi, prije navršenih 70 godina života. Više od 90% ovih preuranjenih smrti od NCD-a događa se u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, a mogle su se u velikoj mjeri spriječiti. Većina preuranjenih smrti povezana je s uobičajenim faktorima rizika, a to su upotreba duhana, nezdrava prehrana, fizička neaktivnost i štetna upotreba alkohola.

Svjetska zdravstvena organizacija je, u cilju smanjenja obolijevanja od hroničnih nezaraznih bolesti, napravila Globalni akcioni plan za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti 2013–2020. (Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncomminicable Diseases 2013–2020).

U ovom akcionom planu postavljeno je devet globalnih ciljeva:

 • Smanjiti zloupotrebu alkohola za 10%,
 • Povećati nivo fizičke aktivnosti za 10%,
 • Smanjiti unos natrijuma putem unosa soli za 30%,
 • Smanjiti upotrebu duhana za 30%,
 • Smanjiti broj oboljelih od hipertenzije za 25%,
 • Zadržati broj gojaznih osoba i broj oboljelih od dijabetesa na sadašnjem nivou,
 • Povećati pokrivenost terapije lijekovima i savjetovanjima na 50%,
 • 80% pacijenata oboljelih od masovnih nezaraznih bolesti bi trebalo biti snabdjeveno esencijalnim lijekovima i tehnologijama,
 • Smanjenje smrtnosti od masovnih nezaraznih bolesti za 25% (do 2025).

Najčešće hronične nezarazne bolesti u svijetu, a i u našoj zemlji, jesu kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, hronične respiratorne bolesti i dijabetes tip 2.
Promjenom načina života i kontrolom faktora rizika možete smanjite sopstveni rizik od razvoja hroničnih nezaraznih bolesti. Stoga, u svrhu prevencije:

 • Smanjite unos alkohola,
 • Nemojte pušiti,
 • Budite aktivni,
 • Jedite zdravo,
 • Smanjite izloženost zagađenom vazduhu.

Za zdravije generacije…

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.