Prvi simpozij dječije i adolescentne psihijatrije 06. i 07.07.2018.

10 Oktobra, 2019

Prvi simpozij za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Zanemarivanje i drugi problemi djece i omladine u savremenom društvu: psihičke posljedice” održan je 06. i 07.07.2018. godine u Tuzli. Simpozij je bio međunarodnog karaktera i predavači su bili verifikovani stručnjaci Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Tokom simpozija predstavljena su najnovija istraživanja vezana za psihijatriju djece i adolescenata.

Naša kuća bila je zlatni sponzor navedenog simpozija.

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.