Svjetski dan borbe protiv dijabetesa – 14. novembar

14 Novembra, 2020

Šećerna bolest ili dijabetes (diabetes mellitus) je hronična bolest u kojoj su razine glukoze (šećera) u krvi povišene. Gušterača (pankreas) proizvodi inzulin, hormon koji regulira razinu šećera u krvi tako da omogućava ulazak šećera u stanice gdje se pretvara u energiju za tijelo.  Razlikuju se dva osnovna tipa šećerne bolesti: tip 1 kada gušterača ne proizvodi inzulin i tip 2 kada je učinak proizvedenog inzulina smanjen.

Tema Svjetskog dana dijabetesa 2020. je Medicinska sestra i dijabetes. Cilj kampanje je podići svijest o ključnoj ulozi koju medicinske sestre imaju u pružanju podrške osobama koje žive sa dijabetesom.

Sestre trenutno čine više od polovine globalne zdravstvene radne snage. Oni rade izvanredan posao podržavajući ljude koji žive sa širokim spektrom zdravstvenih problema. Ljudima koji ili žive sa dijabetesom ili im prijeti razvoj bolesti, potrebna je i njihova podrška.

Ljudi koji žive s dijabetesom suočavaju se s brojnim izazovima, a obrazovanje je od presudne važnosti da se medicinske sestre osposobe za vještine koje će koristiti u svom svakodnevnom radu s pacijentima.

Kako broj oboljelih od dijabetesa nastavlja rasti širom svijeta, uloga medicinskih sestara i drugog pomoćnog zdravstvenog osoblja postaje sve važnija.

Pružaoci zdravstvenih usluga i vlada moraju prepoznati važnost ulaganja u obrazovanje i obuku. Uz odgovarajuću stručnost, sestre mogu učiniti veliku pomoć i podršku za ljude oboljele od dijabetesa.

STATISTIKA:

 • 463 miliona odraslih živjelo je s dijabetesom u 2019. Očekuje se da će broj ljudi koji žive s dijabetesom porasti na 578 miliona do 2030. godine.
 • 1 od 2 odrasle osobe sa dijabetesom ostaju nedijagnosticirane (232 miliona). Većina ima dijabetes tipa 2.
 • Više od 3 od 4 osobe sa dijabetesom živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
 • Na 1 od 6 živorođenih (20 miliona) utječe visoka glukoza u krvi (hiperglikemija) u trudnoći.
 • Dvije trećine ljudi s dijabetesom živi u urbanim sredinama, a tri četvrtine su radno sposobne dobi.
 • Svaka peta osoba sa dijabetesom (136 miliona) ima više od 65 godina.
 • Dijabetes je prouzročio 4,2 miliona smrtnih slučajeva u 2019.
 • Dijabetes je odgovoran za najmanje 760 milijardi američkih dolara u zdravstvu u 2019. godini – 10% od ukupnog ukupnog trošenja na zdravstvo.

SESTRINSTVO:

 • Medicinske sestre čine 59% zdravstvenih radnika – najveće zanimanja.
 • Globalna sestrinska radna snaga je 27,9 miliona, od čega su 19,3 miliona profesionalci.
 • Procjenjuje se da globalni nedostatak medicinskih sestara iznosi 5,9 miliona, od čega je 89% u zemljama sa niskim i nižim srednjim prihodima.
 • Udio diplomiranih sestara treba se povećati za 8% godišnje kako bi se prevladao predviđeni globalni manjak do 2030. godine.
 • Otprilike 90% radne snage za njegu su žene.
Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.