Ekološka osviještenost

Propagiramo očuvanje prirode i okoliša.

Kontrolom emisija u zrak i vodu, kontrolom potrošnje energenata, sirovine i pakovnog materijala, te kontrolom nastajanja komunalnog i farmaceutskog otpada, smanjuje se nepovoljni uticaj na okolinu. Sistemom sigurnog zbrinjavanja otpada, farmaceutski otpad se na ekološki prihvatljiv način zbrinjava u saradnji sa ovlaštenim institucijama za zbrinjavanje farmaceutskog otpada, a prema Pravilniku o zbrinjavanju farmaceutskog otpada. Kontinuiranim edukacijama uposlenika postižemo jačanje ekološke svijesti, time unaprjeđujemo čuvanje okoline i uslova života, a sve „za zdravije generacije“.

Pored navedenog interkompanijskog "eko" djelovanja, trudimo se kao društveno odgovorna kompanija kontinuirano propagirati i podsticati na očuvanje prirode i okoliša, te aktivno učestvujemo u manifestacijama koje isto promovišu.

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.