Društvena odgovornost

Obaveza nam je pružiti podršku našoj društvenoj zajednici i to činimo sa velikim zadovoljstvom.

Veliki dio naše pažnje i resursa ulažemo u mnogobrojne projekte i manifestacije sa ciljem propagiranja nauke, obrazovanja i zdravlja.

Kontinuirano potpomažemo i aktivno učestvujemo u održavanju naučnih i stručnih skupova.

Kao farmaceutska kompanija, nastala i razvijana uz pomoć domaćih i inostranih stručnjaka i kadra, orijentisani smo i osjećamo odgovornost stalno biti podrška obrazovnim institucijama, te su naša vrata uvijek otvorena za sve mlade ljude željne sticanja i proširivanja znanja iz oblasti farmaceutske industrije.

Naša društvena odgovornost se također ogleda u vidu raznih sponzorstava, donacija, ekološke osviještenosti i pomoći ugroženom stanovništvu.

Donacije i sponzorstva

ZADA Pharmaceuticals je kompanija koja je od svog osnivanja odgovarala na zahtjeve za pomoć organizacijama, institucijama i pojedincima. Uvijek smo bili podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija, te su naše donacije dostavljane širom BiH.

Nedostatak lijekova je danas značajan problem za sve zdravstvene ustanove u BiH. Naši dobri partnerski odnosi i komunikacija sa svim zdravstvenim ustanovama na području BiH, rezultiraju spremnosti za pomoć u vidu doniranja lijekova, kada god se za to ukaže potreba. Zdravstvene ustanove pomažemo i kroz mnogobrojne donacije i sponzorstva, nabavku medicinske opreme, renoviranje i osposobljavanje novih objekata, bolnica, ambulanti…

Nastojimo da udovoljimo svim zahtjevima, a u cilju kvalitetog i efikasnog liječenja građana i socijalno ugroženog stanovništva.

Želja ZADA Pharmaceuticals, da uvijek prati i podržava sve domaće i međunarodne stručne skupove, te da bude značajan partner u ovakvim događajima, rezultira sponzorisanjem ovakvih događaja.

Podrška sportu, mladima, djeci, obrazovanju naša je dužnost i obaveza.

U skadu sa dosadašnjom praksom, i željom da uvijek budemo ruka podrške našoj zajednici, uvijek ćemo putem donacija i sponzorstava podržavati sve naučno-stručne skupove i projekte i društveno značajne manifestacije.

Edukacije

Neprestano učenje i usavršavanje je ključ za uspjeh u bilo kojoj oblasti. Tako i uspjeh i razvoj jedne zajednice ovisi o tome koliko znanja i vještina imaju njeni građani.

ZADA Pharmaceuticals vodi stalnu brigu o obrazovanju i educiranju svojih zaposlenika, ali isto tako želi da kroz razne vidove edukacija pomaže educiranje šire zajednice. Od samog nastanka ZADA Pharmaceuticals je podržavala rad naučno-nastavnih institucija, kroz donacije, ali i stavljanje na raspolaganje svog stručnog kadra, opreme, prostora i laboratorija za praktičnu nastavu. Ulaganje u znanje i edukacije bit će imperativ ZADA Pharmaceuticals i u budućnosti.

Edukacija za magistre farmacije – pripravnike (pripravnički staž)

ZADA Pharmaceuticals, kao društveno odgovorna kompanija, vrši edukaciju magistara farmacije u sklopu pripravničkog staža. Prema planu i programu pripravničkog staža za magistre farmacije, pripravnici su obavezni obaviti pripravnički staž u privrednom društvu koje je registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje lijekova.

Stoga se pruža mogućnost svim magistrima farmacije da u ZADA Pharmaceuticals obave ovaj dio pripravničkog staža. U sklopu edukacije obrađuju se teme iz različitih oblasti farmaceutske industrije prema planu i programu za edukaciju pripravnika u ZADA Pharmaceuticals:

 • Generički i inovativni lijekovi,
 • Upoznavanja sa smjernicama Dobre Proizvođačke Prakse,
 • Upoznavanje sa smjernicama za razvoj generičkih lijekova, ICH Vodič Q8(R2),
 • Upoznavanje sa smjernicama za praćenje stabilnosti lijekova, ICH Q1A (R2),
 • Upoznavanje sa propisima i pravilnicima za registraciju lijekova,
 • Upoznavanja s prostorom i organizacijom rada u farmaceutskoj proizvodnji u skladu sa važećim zakonskim propisima,
 • Upoznavanja s opremom, aparaturom i tehnikom rada kod oblikovanja čvrstih doziranih oblika,
 • Upoznavanje sa proizvodnom dokumentacijom i vođenjem iste,
 • Priprema pročišćene vode,
 • Izbora ambalaže za pakovanje čvrstih oralnih oblika,
 • Upoznavanja s organizacijom rada, te s priborom i opremom u laboratoriju za kontrolu kvaliteta,
 • Upoznavanja sa farmakopejskim metodama koje se primjenjuju u kontroli kvaliteta lijekova,
 • Kontrola kvaliteta aktivnih, pomoćnih supstanci i pakovnog materijala,
 • Certificiranje i puštanje lijeka u promet,
 • Upravljanje kvalitetom i sistem osiguranja kvaliteta.

Edukaciju provode stručne i kompetentne osobe iz različitih organizacionih jedinica (sektora) u ZADA Pharmaceuticals: Proizvodnja, Kontrola kvaliteta, Osiguranje kvaliteta, Registracija. Na ovaj načina je data mogućnost farmaceutima da kroz praktične primjere i teoretsku nastavu savladaju sve bitne elemente organizacije i propisa u farmaceutskoj industriji.

Saradnja sa školama i fakultetima

Najčešći oblik saradnje ZADA Pharmeceuticals sa školama i fakultetima ogleda se u vidu posjeta, obavljanja praktične nastave, prakse, pomoć pri izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

Svake godine se organizuje veliki broj posjeta učenika srednjih škola medicinsko-hemijskih usmjerenja (Srednja medicinska, farmaceutska, hemijska škola) sa prostora cijele BiH. Učenicima je omogućeno da kroz obilazak i prezentacije od strane zaposlenika ZADA Pharmaceuticals usvoje nova znanja i steknu sliku funkcionisanja i rada farmaceutske industrije.

Neizostavna je i saradnja sa farmaceutskim, medicinskim, tehnološkim i prirodno-matematičkim fakultetima. Od 2009. godine ZADA Pharmaceuticals je i naučno-nastavna baza Farmaceutskog fakulteta u Tuzli. Studentima ovog fakulteta je omogućeno da dio vježbi u sklopu redovne nastave iz predmeta Analiza i kontrola lijekova I i II i Farmaceutska tehnologija prektično obave u ZADA-i. Sve ovo se odvija pod nadzorom asistenata-zaposlenika ZADA Pharmaceuticals. U periodu od 2009. godine do danas zaposlenici ZADA Pharmaceuticals su angažovani kao asistenti ili viši asistenti na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli.

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.