Naša strategija

Naša misija je osigurati zdravstvenu blagodat kod ljudi i olakšati narušena zdravstvena stanja.

Posebnu pažnju posvećujemo odabiru molekula za naše proizvode, a također prilikom kreiranja posebne linije dodataka prehrani, trudimo se biti jedinstveni i po sastavu najučinkovitiji na tržištu.

Pored lijekova koje trenutno nudimo tržištu, kontinuirano radimo i na razvoju novih, poboljšanih i savremenijih molekula, a sve sa ciljem zadovoljenja potreba naših krajnjih korisnika.

Ovaj razvoj predstavlja značajan izazov za prevazilaženje bolesti sa kojima se danas, nažalost, susreće sve veći broj ljudi. U prvom redu to su bolesti kardiovaskularnog i nervnog sistema.

Naša misija je osigurati zdravstvenu blagodat kod ljudi i olakšati narušena zdravstvena stanja.

Naša snaga

Kvalitet

Strogo upravljanje kvalitetom na nivou cijele kompanije omogućava nam da dosljedno razvijamo, proizvodimo i upravljamo našim proizvodima prema najvišim standardima. Da bismo postigli izvrsnost, ugrađujemo kvalitet u sve što radimo.

Investiranje

Da bismo osigurali dugoročni rast, stalno investiramo u istraživanje i razvoj (R&D). Osnovni cilj istraživačke i razvojne politike ZADA Pharmaceuticals je razvoj vlastitih formulacija i tehnoloških pristupa za proizvodnju generičkih lijekova sa dodanim vrijednostima.

Kolaboracija sa klijentima i kupcima

U našem svakodnevnom radu stavljamo fokus na održavanje dugotrajnih transparentnih i profesionalnih odnosa sa našim klijentima i kupcima. Jedan od ciljeva naše kompanije je konstantan rad na održavanju i unaprjeđenju odnosa s klijentima i kupcima, kroz povećanje kvaliteta usluga.

Poslovna etika

Slijedimo visoke poslovno-etičke standarde i primjenjujemo ih u svakodnevnom radu.

Hrabrost

Sama ideja kreiranja naše kompanije bila je hrabrost. Izborili smo se i borimo radom i kvalitetom protiv svih negativnih zbivanja, rastemo iz dana u dan, rušimo predrasude – a sve zahvaljujući vrlo bitnom segmentu naše snage – hrabrosti!

Društvena odgovornost

Od početka poslovanja naše kompanije nastojimo ispuniti odgovornost prema društvenoj zajednici i okolišu, te na taj način, kao primjer drugima, podižemo svijesti u tim segmentima.

Fleksibilnost

Fleksibilnim odnosima unutar kompanije, ali i u odnosima sa partnerima i klijentima, nastojimo osigurati zdrav način poslovne sinergije. Prilagodljivi smo i otvoreni na promjene, te potrebe tržišta smatramo vrlo važnim u iznalaženju novih rješenja i inovacija.

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.